Om

I mitt konstnärliga arbete har jag länge intresserat mig för och försökt att hitta olika sätt att illustrera temat kring hur vi som individer kan finnas nära varandra fysiskt men inte alltid mentalt. Jag har också intresserat mig för vad det är som gör att vi inte tar oss tid att möta andra människor och prata om det som berör.

Mestadels arbetar jag med foto, video och textbaserade ljudarbeten. Mina arbeten är inte redovisning av slutsatser, utan mer poetiska reflektioner där försöker fånga upp och förmedla känslan kring det tema jag arbetar med.