Offentliga uppdrag

Örjans Vall – Rörelse
Gestaltningsuppdrag i tre delar tillsammans med Anna Hallberg och Jonas Hallberg.

I vårt skissarbete har vi valt ringen/cirkeln som tema. Temat har vi valt utifrån våra egna erfarenheter av och våra gemensamma associationer kring fotbollen som form, fotboll som sport, samt kring platsen Örjans Vall – under 1200-talet fanns på platsen en benedikterkloster som senare blev St Örjans Hospital. Under samma århundrade uppfördes ett befästning torn närheten av platsen.
Några ledord i arbetet har varit
Sammanhållning
Gemenskap
Vi och dem
Ringar på vattnet
Kedja
Global
Rund

Sammanhållning Gemenskap
Det finns stark känsla av sammanhållning och gemenskap inom fotboll. Både på plan och bland åskådare. En spelare måste känna för det egna laget, ett lag behöver hålla ihop för att klara av att prestera och gemensamt för laget framåt och uppåt. Supportrar känner samhörighet med sitt lag och med varandra. Cirkel är för oss en stark symbol för sammanhållning.

Livet på klostret går också att jämföra med ett lagspel. Alla enskilda prestationer, samspel med övriga individer är viktiga för gemenskapen och för att föra kollektivet framåt.

Ringar på vattnet
Alla rörelser på plan bildar ”ringar på vattnet och skapar reaktioner. Ett mål, ett domslut, en spelares skada eller tex en utvisning rör sig ut i publiken och ut i media. Publiken i sin tur reagerar vilket kan få positiva eller negativa konstsekvernser. Ringarna på vattnet sprider sig.

Vi och dem
En cirkel kan innesluta och innebära gemenskap för den inre kresten med den kan också utesluta. Innanför cirkeln finns ett vi – det egna laget…det slutna klostret…staden som skyddas genom befästning från hot utifrån (ringmur ex) och utanför cirkeln ett dem.
Cirkeln förekommer också som mönster i sädesfält och förr trodde man att dessa cirklar var tecken på besök hos oss (vi) från utomjordingar (dem)

Årsringar
Ringar liksom de på vatten men också linjer i fler riktningar. Kan liknas vid allaf förelser på plan som slutligen bildar en väv.

Ringar Kedjor
Förening – i bemärkelsen, enade, sammanlänkade. Varje spelare i ett lag är en ring och sammanlänkande bildar alla spelare(ringar en kedja. Varje spelare/ring är viktig för att kedjan ska hålla ihop. I klostret kan tillvaron också liknas vid ett lagspel varje enskild individ bidrar till att bilda en kedja, ett kollektiv

Rund/Global
Fotbollen är rund och en globalsport
Jordklotet


Utsmyckning Prins Wilhelms gymnasium
Prins Wilhelms Gymnasium/Flen
När Prins Wilhelms gymnasium byggdes blev jag och ytterligare några konstnärer ombedda att skapa varsitt konstverk till skolan utifrån en given summa. Mitt verk bestod av ett svartvitt ”bakifrån” porträtt.


Barnbild/ Flens kommun
2007 fick jag i uppdrag av Flens kommun att skapa en bild som skulle ges till gåva till samtliga nyfödda barn i kommunen under samma år.
Hör radiointervjun om uppdraget.