För ett ögonblick

Video bestående av två bildrutor.
I den en bildrutan ser vi en person vandra in i bilden och vandra bort genom ängen till personen försvinner ur synhåll, hela tiden med ryggen mot betraktaren. I den andra bildrutan ser vi äppelblommor vaja sakta i vinden.

Maria Hallberg 2

Maria Hallberg

Maira Hallberg 3

Stills från videon ”Närvaro

©Maria Hallberg