Performance

 

Sekvens från Här

HÄR – ett möte mellan konst, dans och musik på temat Närvaro
18 juni 2015, Bruket i Hälleforsnäs
> Se sekvenser från performancen
Om blickens betydelse i mötet med andra människor. Om att vara nära fast ändå långt borta. Om att våga mötas. Om att vara här.
Dansaren Anna Ehnberg, musikern Heikki Kiviaho och jag som konstnär, har under en dag mötts. Utifrån samtal kring min konst och dess innehåll, arbetade vi gemensamt  fram en dans- och musikperformance kring temat närvaro.
Under kvällen visades  även min video Närvaro. 
Anna Ehnberg är utbildad vid Balettakademien i Stockholm. Hon har arbetat som dansare i Sverige, Norden och även internationellt i olika konstellationer med olika koreografer och danskompanier.
Heikki Kiviaho är basist i bandet Sator. Han har tidigare bland annat spelat med Thåström, Ingo och Floyd, Lisa Miskovsky och även producerat musik åt Kent och Fatboy.
Samarbetet och föreställningen har möjliggjorts genom danskonsulenten och konstkonsulenten i Sörmland.

 

HERE – meeting between Dance, Music and Art under the theme Presence
The meaning of glance when when meeting other people. To be close, yet far away. About daring to meet. About being here.

Dancer Anna Ehnberg, musician Heikki Kiviaho and I met for a day. Apart from a conversation about my art and its contents, wehave worked together and created a dance and music performance around the theme Presence.
Anna Ehnberg trained at the Academy of Ballet in Stockholm. She has worked as a dancer in Sweden, Scandinavia and even internationally in different constellations with choreographers ande dance companies.
Heikki Kiviaho is playing base in the band Sator. He has earlier, among others, played with Thåström, Ingo and Floyd, Lisa Miskovsky and even produced music for Kent and Fatboy.
This combination of work and the performance has been made possible by Sörmland’s regional art and dance coordinators.