Plats för dig

Platsför dig   Plats för dig

”Plats för dig” är ett platsspecifikt konstverk till Bie Biennal och bygger på brunnsparkens/badortens historia som en plats för stillhet och rekreation. Detta satt i relation till  dagens samhälle, vårt behov och vår längtan efter återhämtning och ro.

Verket relaterar också till det vi möter i parken i dag; rester från paviljonger (källöverbyggnader och den gamla vilo- och utkiksplatsen), liksom av vänföreningen utplacerade bänkar med bord, som skapar platser för pauser där man kan sitta ner tillsammans med andra och kanske inta sin medhavda fikakorg.

Konstverket en förenklad ”minipaviljong”, skapar en ny plats i parken. En plats för endast en person att slå sig ner och sitta. En plats för eftertanke, lugn eller vila. I verket kan man ta del av en inspelad röst som, likt en inre monolog, delger sin längtan efter ro.

Text i verket som pdf

Plats för dig  Plats för dig